@acl2012
095 802 8886 | 086 066 9103 | 081 488 9162

ชำระเงินด้วยการโอนเงินทางธนาคาร

โปรดชำระเงินโดยการโอนไปยังบัญชีธนาคารของเราตามรายละเอียดดังต่อไปนี้


กสิกรไทย สาขา : บิกซีประชาอุทิศ 90 ประเภท : ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี : บริษัทอัญชลีกรอบรูป เลขที่บัญชี : 020-1-25231-8


หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้วโปรดลงชื่อเข้าใช้บัญชี anchaleeframe ของคุณบนเว็บไซต์ของเราเพื่อทำการยืนยัน

ผลงานและรีวิวจากลูกค้า

หลากหลายผลงานที่ได้รับความไว้วางใจจากโครงการ บริษัทห้างร้าน และรีวิวจากลูกค้า

 • 109 สาขา
  ธนาคารไทยพาณิชย์
 • มากกว่า 10 โครงการ
  หมู่บ้านและคอนโดมิเนียม
 • มากกว่า 20
  งานแสดงและกิจกรรมพิเศษ
 • มากกว่า 2 แสนชิ้น
  ลูกค้าออนไลน์และซื้อหน้าร้าน

เรายังมุ่งมั่นพัฒนาทุกกรอบรูปอย่างมีคุณภาพ
เพื่อทุกความประทับใจจะอยู่คู่กับเราตลอดไป